İlim Ve Teknoloji vakfı

İnsanın Yeniden Inşası

Hakkında

İlim Ve Teknoloji vakfı

2020 yılında İstanbul – Türkiye’de kurulan hayırsever, gelişimci bir bilim kurumu, insanı yeniden inşa etmeye çalışan, ona bilgi, beceri ve değerler kazandırarak dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olmayı hedeflemektedir.

Vakıf, gelişmeyi ve yeniliği desteklemek, modern eğilimlere ayak uydurmak, kültürel değerleri aşılamak ve işte beceri ve kalitenin kazanılmasını vurgulamak için nitel bilimsel hizmetler sağlamayı amaçlamaktadır. (Amellerin en güzeli için çabalayan güçlü ve sadık mümin).

Vakıf, hedeflerine ulaşmak için yerel ve uluslararası ortaklıklar kurmak ve toplumun diğer tüm kesimleriyle işbirliği yaparak sevgi, kardeşlik, adalet ve eşitlik değerlerinin hakim olması için çaba göstermektedir.

Sadik Güçlü Mümin

En Iyi Iş Için Çabalayan Dindar Işçi


El-hadi El-mehdi, Amelleri Ve Ilmiyle Allah'a Davet Eden

Mesaj

İnsanın Yeniden Inşası

Iffetli Kendisi Ve Ailesi Için Zavallı Ekmek Kazanan

Ayırt Edici, Başarılı, Gelişen Ve Yaratıcı Ürün

Dördüncü Sanayi Devrimi, Yapay Zeka Devrimi Ve Altıncı Nesil İletişimin Tüm Sonuçlarına Ayak Uydurmaya Hazır

İlim Ve Teknoloji vakfı

Destek, Geliştirme Ve Yenilik Yoluyla Kaliteli Bilimsel Hizmetler Sunan Ve Modern Trendlere Ayak Uyduran Bir Hayır Kurumu

Daha Fazla Bilgi Ve Gönüllü Olmak Için

Projeler

Anadili İngilizce Olmayanlara Arapça Öğretmek Için Bir Merkez Projesi

İstanbul, Türkiye

Siber Güvenlik Yazılımı Üretim Şirketinin Projesi

İstanbul, Türkiye

Teknik Akademi Projesi

Kuzey Suriye

Mükemmellik Okulu

İstanbul – Türkiye

Yazılım şirketi

İstanbul – Türkiye

Kur'an-ı Kerim Bilgisayar Enstitüsü

Kur’an-ı Kerim Bilgisayar Enstitüsü

uzaktan eğitim teknik üniversitesi

İstanbul – Türkiye

Teknik Eğitim Akademisi

Gaziantep – Türkiye

Teknik Eğitim Akademisi

İstanbul – Türkiye

İlim Ve Teknoloji vakfı

Elimi Al

Türkiye’deki Bir Dizi Işsiz Genç Mültecinin, Işgücü Piyasasında En Çok Talep Edilen Bir Dizi Teknolojik Disiplin Için Bilgi, Beceri Ve Sertifika Sağlayarak Rehabilitasyonu Ve Geliştirilmesi Ve Bazıları Fiili Çalışma Saatleri Gerektirmediğinden, Evden Çalışmak Mümkündür.

Tüm ilim ve teknoloji vakfı projeleri